Steril Numune Poşetleri Numune Kapları Numune Şişeleri Numune Kavanozları Numune Alma Aparatları
NUMUNE POŞETLERİ VE HER AMACA UYGUN NUMUNE POŞETİ

NUMUNE POŞETLERİ
Numune Posetleri 1 | Numune Poşetleri 2 | Numune Alma Şiseleri | Numune Saklama Kapları |
Diger Web Sitelerimiz

Steril Numune Poşetleri Plastik Numune Poşetleri Gıda ve Su Numune Özel Numune Poşetleri Kriminal Numune Poşetleri

Numune alımı belirli kurallara uygun olmalıdır.Alınan numuneye göre prosedürlerin önemi çok büyüktür.
Numunenin kalitesi bozulmadan alınan numunelere ve örneklerine dikkat edilmelidir.Alınan her numunenin.analizi yapılacak maddeyi bütünüyle temsil eder nitelikte olmalı ve kontrol edilecek numune laboratuvara geldiginde numune,alındığı yerdeki haliyle aynı koşullarda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik niteliklerinde herhangi bir değişikliğe uğramadan ve uğratılmadan ulaştırılmalıdır.

Whirl-Pak® poşetleri bu gerekliliklere uygundur.Buna elverişli ürünlerdir;bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 40 yıldan bu yana üretilmektedir. Numunenin türüne ve yapılacak analize göre değişik poşetler söz konusudur.

Whirl-Pak® poşetlerinin yapıldığı hammadde - düşük yoğunluklu polietilen - filmlerin üretiminde kullanılan "resin"lerin (reçinelerin) gıda maddeleriyle temasında herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı hususu FDA onayı ile ayrıca belgelenmiştir.Whirl-Pak® Poşetleri Kullanımı Videosu .

KUTUSUNDA  500 ADET OLAN  STANDART POŞETLER
STANDART 500 ADETLIK POŞETLER
Hizmelerimiz ve Ürünlerimiz
Blender Poşetleri Ayakta Dik Duran Numune Poşetleri Büyük Numune Poşetleri Çevresel Yüzey Numunesi Alma Poşetleri Homojenize Edici Blender Poşeti Işıktan Koruma Poşetleri Klinik Numune Poşetleri Koli Test Poşeti Nükleer Numune Poşetleri Kriminal Numune Poşetleri Standart Numune Poşetleri Su Numunesi Poşetleri Tiosülfat İçeren Poşetler Uzun Süreli Numune Saklama Poşetleri Yassı Telli Numune Poşetleri Üzerine Yazılabilen Şeritli Poşetler Yüksek Isıya Dayanıklı Numune Poşetleri

Cancan Ltd
Tel: 0216 4173261 Tel: 0216 5198866 Fax: 0216 4177923
Gsm: 0542 4761177  Mail:  biofarmatik@email.com